Đang truy cập: 1
Trong ngày: 9
Trong tuần: 119
Lượt truy cập: 252464

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH, THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG

      Ngày 5/9/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang. Chi bộ Công ty tổ chức thành công Hội nghị "Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định, thông báo của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang" tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty.

2

(Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ, triển khai các Nghị quyết, kết luận....)

     Nội dung học tập quán triệt gồm:

1. Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

2. Kết Luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về "Chiến lược Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030";

3. Kết Luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở";

4. Kết Luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về "đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

5. Quy Định số 69-KL/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về "Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm";

6. Thông báo số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về "Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực";

7. Nghị Quyết số 28-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang".


Tin bài: Trường Giang

 

 

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 

 

© 2010-2023 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ GIANG

Địa chỉ: số 76 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Email: xosohagiang@gmail.com - ĐT: 02193.863.355 - Fax: 02193.861.700