Đang truy cập: 1
Trong ngày: 8
Trong tuần: 128
Lượt truy cập: 256668

THÔNG TƯ 75/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

THÔNG TƯ 75/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty xổ số kiến thiết). 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty xổ số điện toán Việt Nam). 3. Chủ sở hữu của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam. 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Xem chi tiết

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 

 

© 2010-2023 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ GIANG

Địa chỉ: số 76 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Email: xosohagiang@gmail.com - ĐT: 02193.863.355 - Fax: 02193.861.700