Đang truy cập: 3
Trong ngày: 9
Trong tuần: 119
Lượt truy cập: 252447

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CỦA TỈNH ỦY HÀ GIANG

Thực hiện Công văn số 1107-CV/ĐUK ngày 14/8/2023 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy.

Sáng ngày 6/9/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang. Chi bộ Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị "Học tập, quán triệt tuyên truyền các văn bản của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy " tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Công ty.

anh_tin_bai

(Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí Thư Chi bộ, triển khai các văn bản của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Hà Giang)

ICÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

1. Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.(XEM TẠI ĐÂY)

2. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.(XEM TẠI ĐÂY)

3. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.(XEM TẠI ĐÂY)

4. Kết luận 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái. “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.(XEM TẠI ĐÂY)

II. CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY.

1. Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 24/04/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.(XEM TẠI ĐÂY)

2. Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 26/04/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.(XEM TẠI ĐÂY)

3. Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 26/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.(XEM TẠI ĐÂY)

4. Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 28/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.(XEM TẠI ĐÂY)

5. Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 26/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.(XEM TẠI ĐÂY)

6. Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 15/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định về đối tượng, chế độ và chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ”.(XEM TẠI ĐÂY)

7. Chỉ thị số 28-CTr/TU, ngày 21/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên”.(XEM TẠI ĐÂY)

8. Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 21/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029” (XEM TẠI ĐÂY)./.


 

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 

 

© 2010-2023 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ GIANG

Địa chỉ: số 76 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Email: xosohagiang@gmail.com - ĐT: 02193.863.355 - Fax: 02193.861.700